आवळा लागवड पद्धत

कृषी लक्ष्मी I १३ डिसेंबर २०२२ I आवळा हे सर्वाधी व्हिटामिन असलेले फळ असून याला मोठी मागणी असल्याने शेतकऱ्यांनी याची लागवड केल्यास उत्पन्नात वाढ होईल.

जमीन हलकी ते मध्यम

जाती कृष्णा, कांचन, चकैय्या व निलम

लागवडीचे अंतर : ७.० X ७.० मीटर

खते : पूर्ण वाढलेल्या झाडास ४० ते ५० किलो शेणखत, ५०० ग्रॅम नत्र, २५० ग्रॅम स्फुरद व २५० ग्रॅ पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष, नत्र दोन हप्त्यांमध्ये विभागून द्यावे.

आंतरपिके :
आवळा पिकामध्ये डाळिंब किंवा सिताफळ यासारखी आंतरपिके घेतल्यास प्रति हेक्टरी उत्पादनामध्ये वाढ होते. या शिवाय या पिकात स्टायलो हेमॅटा या चारा पिकाची लागवड फायदेशीर

उत्पादन

७५ ते १२५ किलो / झाड (५ वर्षावरील झाड)

इतर महत्त्वाचे मुद्दे :

लागवडीपूर्वी रोपांवर सुधारित वाणाचे कलम केले असल्याची खात्री करुन मगच लागवड करावी.
भरपूर उत्पादन आणि अधिक आर्थिक उत्पन्न मिळण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील आवळ्याच्या लागवडीसाठी कांचन वाणाबरोबर जास्त परागीभवनासाठी १० % कृष्णा या वाणाची लागवड करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे.
पावसाळा लांबल्यास जून-जुलै महिन्यात फळगळती कमी करण्यासाठी एखादे संरक्षित पाणी द्यावे.
पावसाचे पाणी जमीनीत मुरविण्यासाठी उताराच्या विरुध्द दिशेने बांध घालावेत किंवा झाडाच्या खोडाभोवती इंग्रजी (V) आकाराचे बांध घालावेत.

स्रोत – कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन